Prispevki

Prispevki in sodelovanje

Out in Slovenija deluje na principu prostovoljnega združenja in veliko prostovoljnega dela.

 

Veseli smo vaše udeležbe na naših aktivnostih; še posebej pa bili veseli prispevkov, bodisi v obliki finančnih sredstev, materialnih donacij ali prostovoljnega dela.

 

FINANČNI PRISPEVKI
Prostovoljni prispevki so uporabljeni za sofinanciranje oz. subvencioniranje rednih aktivnosti Out in Slovenije, sofinanciranje enotne opreme za športna tekmovanja, plačilo članarin organizacijam, kritje splošnih stroškov delovanja.
Finančne prispevke je možno izvesti kot enkratno ali večkratno plačilo na poslovni račun OIS (za anonimne pispevke pripišite “ANON” pri namenu) ali pa kot trajni nalog za mesečna vplačila.
Donatorje bomo povabili na naše aktivnosti; z natančnejšo porabo doniranih sredstev pa se lahko seznanite na letni skupščini.

Podatki za plačilo (UPN):
ŠD Out in Slovenija
Slomškova 25, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0000 2291 972
BIC/SWIFT: HDELSI22
Namen: OTHR Donacija
Referenca: SI 00 [leto oz sezona]

 

MATERIALNE DONACIJE
Društvu lahko pomagate tudi z doniranjem v naravi – v obliki proizvodov, blaga ali storitev.
Pri delovanju potrebujemo različne stvari – tako za poslovno-administrativno pisarniško delovanje, kot tudi športno-rekreativne pripomočke in opremo, ter drugi material, opremo in usluge pri organizaciji rednih aktivnosti ali posebnih dogodkov.
Kontaktirajte nas za podrobnosti ali v kolikor imate konkretne predloge!

 

PROSTOVOLJNO DELO
Ponosni smo, da večino aktivnosti uspemo izvesti preko prostovoljnih aktivnosti in dela brez plačila. Posamezniki s tem prispevajo k skupnosti, pri tem pridobivajo izkušnje in nova znanja in se obenem družijo in zabavajo.
Večje število prostovoljcev potrebujemo še posebej ob organizaciji ali sodelovanju na posebnih dogodkih; pomoč pa potrebujemo sicer tudi tekom celotnega leta.
Vašega časa in pripravljenosti pomagati bomo veseli – tako če imate posebna znanja, kot tudi če (menite da) ne.