Postopno sproščanje v februarju

Z današnjim dnem se sproščajo nekateri ukrepi, vezani na dosedanje Covid-19 omejitve, tako da ponovno pričenjamo z individualnimi nekontaktnimi dvoranskimi aktivnostmi (badminton; samo 1:1) in zunanjimi brezkontaktnimi aktivnostmi (pohodi; do 10 oseb).

Skupinski dvoranski športi in aktivnosti za rekreativne in družabne namere trenutno še niso dovoljeni.Za podrobnosti se obrnite na koordinatorje športno-rekreativnih dejavnosti.

Bodite aktivni_e in zdravi_e!