Prispevki

Prispevki in sodelovanje

Out in Slovenija deluje na principu prostovoljnega združenja in prostovoljnega dela.

Veseli smo vaše udeležbe na naših aktivnostih; še posebej pa smo tudi veseli prispevkov, bodisi v obliki donacije dohodnine, neposrednih finančnih sredstev, materialnih donacij ali prostovoljnega dela.

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Out in Slovenija uživa status društva v javnem interesu. Med drugim lahko izkoristite tudi možnost, da nam namenite del (0,1-1,0%) dohodnine. Vas to dejansko nič ne stane, nam pa pomeni veliko.
Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati po klasični poti z izpolnjenim obrazcem Doh_Don (ki se ga pošlje na Davčno upravo) ali elektronsko prek sistema eDavki.
Vpisati je potrebno našo davčno številko (na standardni obrazec tudi naziv) in odstotek donacije (do 1,0%). Prejemnikov je lahko tudi več; vsota donacije pa ne sme preseči 1,0%. Če ste obrazec v preteklosti že oddali, ga lahko tudi posodobite oz. oddate novega (vedno velja zadnji oddani)!

Podatki za donacijo dohodnine:
Davčna številka: 32233183
Upravičenec: Športno društvo Out in Slovenija
Odstotek: (izberite odstotek; 0,1 – 1,0%)

FINANČNI PRISPEVKI
Prostovoljni prispevki so uporabljeni za sofinanciranje oz. subvencioniranje rednih aktivnosti Out in Slovenije, sofinanciranje enotne opreme za športna tekmovanja, plačilo članarin organizacijam, kritje splošnih stroškov delovanja.
Finančne prispevke je možno izvesti kot enkratno ali večkratno plačilo na poslovni račun OIS (za anonimne pispevke pripišite “ANON” pri namenu) ali pa kot trajni nalog za mesečna vplačila.
Donacije uporabimo za sofinanciranje aktivnosti in izvedbo projektov; z natančnejšo porabo doniranih sredstev pa se lahko seznanite na letni skupščini.

Podatki za nakazilo (UPN):
ŠD Out in Slovenija
Slomškova 25, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0000 2291 972
BIC/SWIFT: HDELSI22
Namen: CHAR Donacija
Referenca: SI 00 [leto oz sezona]

MATERIALNE DONACIJE
Društvu lahko pomagate tudi z doniranjem v naravi – v obliki proizvodov, blaga ali storitev.
Pri delovanju potrebujemo različne stvari – tako za poslovno-administrativno pisarniško delovanje, kot tudi športno-rekreativne pripomočke in opremo, ter drugi material, opremo in usluge pri organizaciji rednih aktivnosti ali posebnih dogodkov.
Kontaktirajte nas za podrobnosti ali v kolikor imate konkretne predloge!

PROSTOVOLJNO DELO
Ponosni smo, da večino aktivnosti uspemo izvesti preko prostovoljnih aktivnosti in dela brez plačila. Posamezniki s tem prispevajo k skupnosti, pri tem pridobivajo izkušnje in nova znanja in se obenem družijo in zabavajo.
Večje število prostovoljcev potrebujemo še posebej ob organizaciji ali sodelovanju na posebnih dogodkih; pomoč pa potrebujemo sicer tudi tekom celotnega leta – še posebej na področjih grafičnega oblikovanja, snemanj, vzdrževanja spletnih strani, dela z družbenimi mediji, priprave na razpise…
Vašega časa in pripravljenosti pomagati bomo veseli – tako če imate posebna znanja, kot tudi če (menite da) ne.