OIS aktivnosti na Škotskem

Med 27. oktobrom in 2. novembrom 2022 so predstavniki_ce Out in Slovenija sodelovali_e v več aktivnosti na Škotskem, ki jih je izvedla organizacija LEAP Sports Scotland.

Več kot 110 udeleženk_cev se je 28. oktobra udeležilo konference o LGBT športu in fizični aktivnosti. Poln dan aktivnosti je ponudil široko bero govork_cev, ki so v sklopu plenarnih predavanj, paralelnih delavnicah in v manjših skupinah načeli širok nabor tem, povezanih z vključenostjo, nediskriminacijo, zagovorništvom, izobraževanjem in drugimi relevantnimi vsebinami.

Med vsebinami lahko izpostavimo sociologinjo, raziskovalko, bivšo športnico Madeleine Pape, ki je predstavila smernice Mednarodnega Olimpijskega komiteja (IOC) glede pravičnosti, inkluzije in nediskriminacije. Največ medijske pozornosti in največji aplavz je požel škotski nogometni reprezentant Zander Murray, ki se je pred kratkim tudi javno razkril in je z udeleženci_kami podelil svoje strahove, izkušnje in odgovarjal na vprašanja moderatorja, kot tudi tista iz občinstva.

V sklopu paralelnih delavnic je svoje izkušnje in izkušnje Out in Slovenije podelil tudi Andrej Pišl, predsednik organizacije. Na dogodku pa je Out in Slovenija bila izpostavljena tudi prek fotografke razstave, ki je nastala s strani nape trans športnice Tine Šmid, v sodelovanju z LEAP Sports.

Umetnica Jules Scheele je dogodek povzela tudi z ilustracijo, ki na inovativen način zajema ključne vsebine. Dan pred konferenco pa je potekal tudi dogodek Authentic Me. Več informacij o obeh dogodkih je na voljo na https://express.adobe.com/page/A8LkqIYBTC99I/

V dneh, ki so sledili, pa so se izbrani partnerji – med njimi tudi delegacija Out in Slovenije – udeležili izmenjave mladinskih delavcev in mladih LGBTIQ+ oseb pod nazivom Sporting (S)Equals. Projekt, ki ga koordinira LEAP Sports Scotland, so se udeležili predstavniki_ce organizacij iz Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije in Združenega kraljestva.

Na dogodku smo raziskovali specifike dela z mladimi LGBTIQ+ osebami v športu in prek športa, delili izkušnje z delom v lokalnih okoljih, izzivi in priložnostmi, ter skupaj načrtovali nove projekte in možnosti sodelovanja za bolj vključujoč šport in priložnosti za vse osebe – še posebej ne glede na spolno usmerjenost, identiteto in izraz.

Program je zajemal delavnice, delo v parih in manjših skupinah, ter tudi športno-rekreativne vsebine. Udeležili smo se več aktivnosti, med njimi pohoda in hodečega nogometa.

Projekt Sporting (S)Equals sofinancira program Evropske Unije Erasmus+.