Drsanje in OIS skupščina z druženjem

Če vas veseli drsanje in če želite aktivno soustvarjati program športa in rekreacije za LGBTIQ+ osebe, vas vabimo da se nam pridružite na aktivnosti Out in Slovenije naslednjo soboto.

Dobimo se 1.2.2020 ob 10h na drsališču v Hali Tivoli v Ljubljani; po 11:30 pa nadaljujemo s skupščino in druženjem. Članom_icam, ki ne bodo zamujali, častimo drsanje in izposojo drsalk v kolikor nimate svojih! 🙂

Predlagani dnevni red za formalni del skupščine:
1. Določitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Vsebinski in finančni pregled aktivnosti za preteklo obdobje
4. Načrti za prihodnje leto
5. Volitve v organe društva
– Izvršni odbor (predsednik_ca, sekretar_ka, blagajnik_čarka in 1-4 člani_ce)
– Nadzorni odbor (3 osebe)
– Častno razsodišče (3 osebe)

Gradivo bo na voljo na sami skupščini, ki se bo zaključila predvidoma ob 12h.