Plata 2021: Z nogometom proti diskriminiaciji

Organizatorji Nogometnega turnirja proti diskriminaciji – Plata so s prireditvijo v nedeljo, 20. junija opozorili na še vedno aktualen problem pojavov diskriminacije in nestrpnosti v športu in ob njem. Tudi letos smo pozdravili raznolikost igralcev, nujnosti spoštovanja enakopravnosti in enakovrednosti v športu preko mota Različnost bogati! Še posebni poudarek tokratnega turnirja smo dali migrantom, beguncem in azilantom.

Športna tekmovanja so pomembna kulturna dobrina naše družbe. Zato smo v ospredje postavili spoštovanje med vsemi udeleženci, spodbujali zdravo tekmovalnost, prijateljstvo in pozitivno vzdušje na tribunah. Naše geslo pri tem je bilo: Fair play vodi naprej!

Dogodek je namenjen utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi fair play-a in sprejemanju raznolikosti. S prireditvijo smo mladim ponudili možnost usmerjanja energije v šport, hkrati pa prebiti stereotipe do ranljivih družbenih skupin. Šport smo povezali z zabavo, delavnicami in kulturo.

Tradicionalna družabno–rekreativno prireditev PLATA – Z nogometom proti diskriminaciji smo izvedli Javni zavod Mladi zmaji – mladinski center Zalog, v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Polje, Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Športnim društvom Out in Slovenija ter številnimi prostovoljci ter partnerji. Dogodek je podprla tudi Športna unija Slovenije.

Foto: Aleš Černivec